ขอบคุณบุคลากรโรงเรียนสันทรายวิทยาคม (ตอนที่ 4)

krutoom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ชุมชนนักปฏิบัติอาหารเพื่อสุขภาพ จัดกิจกรรม "สันทรายกินดีมีความสุข" ที่โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

การจัดงานประสบความสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือทั้งสองฝ่าย งานสันทรายกินดีมีความสุข โดยกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนของgotoknow สสส. ที่ทำให้นักเรียนและคณะครูในโรงเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน  ต้องมีความรอบรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพและการใช้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง   ครูตูมฝ่ายประสานงานในโรงเรียนต้องขอขอบคุณตั้งแต่ ผอ. มนสมุทร ปานพรหม  มาถึงรอง ฯ ดำรงค์ มหาทุมรัตน์ ฝ่ายบริการ  อ. นพรัตน์ หัวหน้างานบริการ อ. นพดล หัวหน้างานอาคารสถานที่  ที่ให้นักการ ฯ จัดสถานที่  อ. เตือนใจ หัวหน้างานคหกรรม นำทีมงาน ครูวรรณา ครูรฤณญา ครูแน่งน้อย ครูถนอมจิตรมาช่วยกันเตรียมอาหารกลางวันข้าวซอย ถ้าไม่มีทีมนี้จะไม่ได้ชิมข้าวซอยและแปรรูปข้าวค่ะ ค่ะ  และทีมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนำโดยครูทัศนีย์ จิตไพโรจน์ ที่ช่วยด้านการจัดนักเรียนมาร่วมงานโดยครูคีตภัตร จัดระบบการนั่งเรียนรู้ ร่วมกับครูสาระฯพลานามัย ในวันงานมีคณะครูทุกท่านมาเป็นกำลังใจร่วมกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้ามาชมบูธ สอบถาม ทักทายกับคณะวิทยากร  ฝ่ายบริหารโรงเรียนทุกท่าน  จึงขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจให้งานสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีในครั้งนี้

  น้องอักขณิช ได้กล่าวชื่นชม “ ต้องขอขอบคุณท่าน ผอ. คณะครูทุกท่าน และนักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคมทุกๆ คนอย่างมากๆ ด้วยนะครับ ที่ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่ จนทำให้งานนี้มีความคึกคัก น่าสนใจ สนุกสนาน และประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมขอขอบคุณมากๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ” 


             นายมนสมุทร  ปานพรหม  ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม 


     รองผู้อำนวยการ ดำรงค์  มหาทุมรัตน์ รองฝ่ายกิจการนักเรียน และบริการบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

หากท่าน ผอ.และคณะครูไม่ให้ความร่วมมือ  งานนี้ก็คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับ

ท่าน ผอ.และคณะครูจึงเป็นที่กำลังสำคัญอย่างมากๆ เลยครับ ที่สนับสนุนให้งานนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม

ขอกราบคารวะทุกๆ ท่านด้วยใจจริง มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

สุขสันต์วันอาทิตย์เน้อเจ้า วันหยุดลูกๆสบายพักผ่อน  ปิดเทอมล่ะเน้อ เหนื่อยกับอาหารแต่ละมื้อเพื่อลูก


นึกถึงเพลงสาวบ้านแต้ ครับครู

ค่ะพี่ดาก็ขอบคุณด้วยนะคะ