วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่(แผ่นพับ)


.
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผ่นพับเรื่อง "ไข้หวัดใหญ่ (influenza)", ผู้เขียนขอนำสแกนแผ่นพับมาเล่าสู่กันฟังครับ
.
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)