<เล่าสู่กันฟัง > กศน.อำเภอพล ร่วมโครงการอบรมเกษตรประจำปี 2556 ณ ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน

                                               
                                             

                                              

                   นายไพสิฐ แสนแก้ว ครู กศน.ตำบลโคกสง่า แนะนำครู กศน.ตำบลและครูประจำกลุ่ม ที่เข้าร่วมอบรมฯ

           กศน.อำเภอพล ร่วมโครงการอบรมเกษตรประจำปี 2556 ณ ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโนนพริก  ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น หลักสูตรการเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่  รุ่นที่ 1วันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2556 ประกอบด้วยนักศึกษา กศน. 6 ตำบล ได้แก่ กศน.ตำบลลอมคอม,  กศน.ตำบลเพ็กใหญ่, กศน.ตำบลโคกสง่า, กศน.ตำบลหนองมะเขือ, กศน.ตำบลโนนข่า และ กศน.ตำบลหนองแวงโสกพระ  จำนวน 50 คน 

วัตถุประสงค์

      1.  เพื่อให้นักศึกษาที่มีอาชีพเกษตรได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      2.  เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และความสำเร็จของปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่
     3.  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติ  และสามารถนำไปปรับใช้กับตนเอง

 
                            
                                                    วิทยากรปราชญ์ชาวบ้านของศูนย์เรียนรู้ฯ

                               
                                    
                                  นายสัมฤทธิ์ พานนนท์  นักศึกษา กศน.ตำบลโนนข่า (แพทย์ตำบล)

                                

                             ศึกษาดูงานนอกพื้นที่  สรุปนำเสนอได้อะไร และจะนำอะไรไปปรับใช้


                          

                 

                                   
                               
                                 แบบฝึกหัดการทำบัญชีครัวเรือน  พร้อมนำเสนอหมู่สีละ 15 นาที

                                  
                                             
                                                        ให้ผู้เข้ารับการอบรมเล่าเรื่องราวชีวิต

                                
                                                    


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)