ดินเป็นวัตถุมีอยู่คู่ โลก มาเป็นเวลาช้านานตามสภาพของธรณีวิทยา. มนุษย์ให้ความสำคัญของร่างกายว่ามีส่วนหนึ่งเป็น ธาตุ ดิน ที่มีความสัมพันธ์กับ ธาตุ น้ำ ลมไฟ ตามลำดับหากบกพร่องเสียซึ่งความสมดุลระหว่างธาตุผลก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยจะตามมา(ในแพทย์แผนโบราณเช่น จีนเป็นต้น)..

ดินนั้นสามารถจะบ่งบอกความคิดของคนให้ออกมาเป็นรูปสามมิตติอย่างรวดเร็วคือการปั้น ..ดินจึงเป็นต้นแบบของงานปฏิมากรรมของบุคคลที่มีอาชีพช่างปั้นและแม้กระทั่งศิลปินที่สร้างจินตนาการสามมิตติ ..หรือสถาปนิก

ดิน. มีสีหลากหลายตามสภาพทางธรณีทัศน์. จิตรกรหลายยุคสมัยเขียนภาพด้วยดิน ..จะเป็นบนแผ่นผ้าหรือผนังถ้ำหรือแม้จะเป็นบนใบหน้า..ชนหลายเผ่าในแอฟริกาหรือชนเผ่าดั้งเดิมในออสเตเรียเป็นต้น...(แม้แต่"หล่อน"เองก็ยังหลงไหลคลั่งไคร้ในสีของดิน)

อินทร์บุรี(บ้านยายวิ)มีบ้านดินที่ยังทำค้างไว้"่หล่อน"นึกสนุกที่จะทำต่อให้เสร็จและคิดว่าจะทำสีด้วยดินต่างชนิด.หากท่านผู้อ่านท่านใดสนใจเกี่ยวกับดินและอยากสัมผัสกับวัตถุชนิดนี้..กรุณาติดต่อมาทางอีเมลผ่านหน้าโกทูโน..จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาต่อเนื่องประมาณสี่อาทิตย์