รับสมัครพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา

สมัครประกาศรับสมัครพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง ด้วยโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ภายใต้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ต้องการพระสงฆ์และสามารถที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ มาเป็นพระนักพัฒนาและนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร มีสวัสดิการตามอัตภาพ สนใจติดต่อไปที่ พระปลัดสุชาติ  เจ้าหน้าที่นิเทศโครงการ เบอร์โทร 086-1906287

หรือที่วัดสวนดอก พระอารามหลวง ได้เลยนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คาเซดาไฮกับการทำงานเพื่อสังคมความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นฆารวาสสมัครได้ไหมครับ