คาเซดาไฮ นักปราชญ์แห่งเขา ใจดี


จิตอาสา
องค์กรอิสระ
Username
khasedahai
สมาชิกเลขที่
164407
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

อนุบาล-ป.1 โรงเรียนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านสบจอก(จำไม่ได้)
ป.2 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง(2539) 
ป.3เทอม1 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง(2540)
ป.3เทอม2 โรงเรียนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านสบจอก(2540)(รองประธาน)(หัวหน้า)
ป.4 โรงเรียนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านสบจอก(2540)(ประธาน)(หัวหน้า)
ป.5 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง(2542)
ป.6 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง(2543)(รองประธาน)
ม.1 โรงเรียนแม่แจ่มปริยัติศึกษา (แม่นาจร รุ่น 2)(2544)(รองประธาน)(หัวหน้า)
นักธรรมตรี สำนักวัดนาฮ่อง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (2544)
ม.2 โรงเรียนแม่แจ่มปริยัติศึกษา (แม่นาจร รุ่น 2)(2545)(รองประธาน)(หัวหน้า)
นักธรรมโท สำนักวัดนาฮ่อง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (2545)
ม.3 โรงเรียนแม่แจ่มปริยัติศึกษา (แม่นาจร รุ่น 2)(2546)(ที่ปรึกษาปธ.)(หน) 
ม.4 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา (มจร .วข . ชม . รุ่น 15)(2547)(รปธ)(กก)(หน)
นักธรรมเอก สำนักวัดป่างิ้ว ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (2547)
ม.5 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา (มจร .วข . ชม . รุ่น 15)(2548)(กก)(หน)
ม.6 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา (มจร .วข . ชม . รุ่น 15)(2549)(รองนายก)(หน)
ป.ตรี มจร.วข.ชม.(มนุษยศาสตร์.พุทธจิตวิทยา . รุ่น 8) รุ่น 57(2550)
(หัวหน้าห้องหลายสมัย)(เลขานุการและเหรัญญิกสาขาวิชา)(รองประธานสาขา)
(ประธานสาขา) (สมาชิกสภานิสิตหลายสมัย) (สมาชิกองค์กรนิสิต )
(หัวหน้าฝ่ายการเงินและเหรัญญิก องค์กรนิสิต) (ที่ปรึกษาสภานิสิต)
(ที่ปรึกษาชมรมห้องสมุดหลายสมัย) (อื่นๆอีกมากมาย)
ป.ตรี มร.รัฐศาสตร์.การบริหารรัฐกิจ(2550)
ป.ตรี มสธ.นิติศาสตร์(2550) ป.ตรี มร.นิติศาสตร์(2555)
ป.โท มช.ศึกษาศาสตร์.(การส่งเสริมสุขภาพ. รุ่น 20 ) (2554)

ประวัติเบื้องต้นเขียนมาเพื่อขอบคุณโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเหล่านี้ที่ได้ให้โอกาสข้าพเจ้าได้เรียนหนังสือจนมาถึงทุกวันนี้เฉยๆ 

ทุกวันนี้ ทำงานจิตอาสา ส่วนใหญ่นะครับ เช่น เป็นประธานเครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(องค์กรไม่เป็นทางการ)เป็นจิตอาสาในโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา  เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ บรรยายธรรม เป็นครูพระสอนศีลธรรมตามโรงเรียน เป็นกรรมการและที่ปรึกษาต่างๆพอประมาณครับ

 


 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท