แจกหมวกกันหนาวพระเณรบนดอย

ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้รับหมวกกันหนาวจากเพื่อนๆ ข้าพเจ้าก็ได้นำไปมอบให้กับพระเณรบนดอย ก็มีพระครูสังวรกิจจาภิรัตและสามเณรวัดนาฮ่องเป็นตัวแทนรับไว้ เพื่อนำไปแจกสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คาเซดาไฮกับการทำงานเพื่อสังคมความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

สาธุครับ