มหาวิทยาลัยเครือข่าย UKM

 สามวันนี้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านพี่ Panda มาครับ มีภาพมาฝาก

ภาพที่ ๑ คณะพยาบาลศาสตร์ และ ภาพที่ ๒ ซ้ายมือคณะเภสัชศาสตร์ ขวามือคณะพยาบาลศาสตร์ (หลังคาสีอิฐ)

ภาพที่ ๓ และ ๔ หน้าห้องประชุมอาคารบริหาร และในห้องประชุมที่ทันสมัย

จุดเด่นที่ได้เรียนถามท่านอาจารย์ สกล แล้วรู้สึกประทับใจ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้เข้ามาเรียนรู้ในสถาบันแห่งนี้ โดยมีโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนโดยนิสิตช่วยด้านการเรียนการสอน

JJ