โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ในวันที่ 27-29 กันยายน 2549 ณ วัดถาวรวัฒนาใต้ ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร  ผู้ใดมีความสนใจขอเชิญร่วมกิจกรรม