การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดสถานะเกษตรกร

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดสถานะเกษตรกร
การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดสถานะเกษตรกร ปัญหา             เนื่องจากงานค้าง ( stock)  ทั้งหมด  แต่ละแปลงจะมีปัญหาแตกต่างกันไป  จึงต้องดำเนินการแยกสถานะของแต่ละแปลงตามปัญหา วิธีการ             ดูรายละเอียด ในซองเอกสาร ส.ป.ก.4-06  แล้ววิเคราะห์ปัญหาแต่ละแปลงเพื่อแยกประเภท  ตาม   subcode ที่กำหนด  ดังนี้   ข้อมูล ฐานราชาวดี   กิจกรรม/ประเภท 1.  ค้างจัดแยกปัญหาได้ดังนี้ 2.1 จัดได้  Subcode4  21      -  แผนที่ผิด  Subcode1  10      -  รอแบ่งแปลง  Subcode1  12      -  ที่อยู่อาศัย  Subcode1  20      -  สอบสวนสิทธิเพิ่มเติม  Subcode2  10      -  เสียชีวิต  Subcode2  11      -  Subcode4   ไม่ติดsubcode ใดๆ 2.2  อาจจัดได้  Subcode4  22      -  ยังไม่ประกาศเขต  Subcode1  30 -  คาบเกี่ยวเขตปฏิรูปที่ดิน  Subcode1  31      -  ไม่ทราบผู้ถือครอง  Subcode2  30      -  ไม่ต้องการเข้ากระบวนการปฏิรูปที่ดิน Subcode2  31      -  พิพาท  Subcode2  32          -  ไม่มาตามนัดติดต่อไม่ได้  Subcode2  33      -  เกินสิทธิ  Subcode2  34      -  ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  Subcode2  35      -  ตรวจสอบสภาพพื้นที่  Subcode1  40 2.3   จัดไม่ได้  Subcode4  23      -  มีสภาพป่า  Subcode1  61  -  ที่สาธารณประโยชน์  Subcode1  64      -  นอกเขต  Subcode1  65      -  มีหนังสือสำคัญ  Subcode1  66     -  กันคืนกรมป่าไม้  Subcode1  67     -  ขาดคุณสมบัติ  Subcode2  50      -  พื้นที่ไม่เหมาะสม Subcode1 60

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรความเห็น (0)