สวัสดีค่ะ....วันนี้ริ่มลงทะเบียนใช้เป็นวันแรก 

ขอแนะนำตัวนะคะ

ชื่อ  นางชูจิตร  อนุพันธ์  สอนอยู่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรค่ะ

สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  5  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

แล้วพบกันใหม่นะคะ