เด็กอัจฉริยภาพด้านกีฬาและพลศึกษา

เด็กอัจฉริยภาพด้านกีฬาและพลศึกษา
โครงการการคันหาและพัฒนาอัฉริยภาพนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา สมัครคัดเลือกความสามารถพิเศษด้าน......กีฬาและการใช้กล้ามเนื้อ.........  
ที่                                ชื่อ - สกุล ชั้น     ประเภทกีฬา
1. นายสุเมธ                     ทวีเกษมสิริ ม.6/4 ฟุตซอล
2. นายณัฐกานต์                       ภูพวก ม.6/4 ฟุตซอล
3. นายวรัญญู                            อินตาจักร์ ม.6/4 ฟุตซอล
4. นายวรชัย                              โควาวิสารัช ม.6/4 ฟุตซอล
5. นายธณกฤต                          เพียรดี ม.6/4 ฟุตซอล
6. นายเกียรติชัย                       ตายน  ม.6/4 ฟุตซอล
7. นายทรงพล                          ทำพาคำ ม.6/4 ฟุตซอล
8. นายเชาวฤทธิ์                       หมื่นตา ม.6/4 ฟุตซอล
9. นายอาทิตย์                          ทวีเกษมสิริ  ม.6/4 ฟุตซอล
10. ด.ช.ฉัตรศิริ                         ศิริบุญมา ม.3/6 ฟุตซอล
11. ด.ช.โอภาส                         ทาสุนันท์ ม.3/6 ฟุตซอล
12. ด.ช.พนาสันต์                     ไชยมุง ม.2/2 ฟุตซอล
13. ด.ช.สัญจร                          วนาสินสมบูรณ์   ม.3/6 ฟุตซอล
14. ด.ช.สะอาด                        ไม่มีนามสกุล ม.3/6 ฟุตซอล
15. ด.ช.แสงวาว                        ไม่มีนามสกุล ม.3/6 ฟุตซอล
16. ด.ช.จรัสพงษ์                      ศรีรักษ์ ม.3/4 ฟุตซอล
17. ด.ช.เมธีชัย                          ถามา ม3/6 ฟุตซอล
18. ด.ช.จตุรงค์                         มีเดช ม.3/4 ฟุตซอล
19. ด.ช.ธนพล                         จำปา ม.1/4 เทเบิลเทนนิส
20. ด.ช.สิทธิพล                       ศรีพรม ม.1/6 เทเบิลเทนนิส
21. ด.ช.สุเมธ                           วสุวัฒนศรี            ม3/5 เทเบิลเทนนิส
22. น.ส.นุชาวดี                        เมตาเจริญรัตน์   เทเบิลเทนนิส
23. น.ส.สุพรรษา                      รัตนเรืองเดช ม.6/1 เทเบิลเทนนิส
24. น.ส.กัลย์สุดา                       ฉ่ำมณี ม4/5 เทเบิลเทนนิส
25. น.ส.ปภาวี                            ไม่มีนามสกุล ม.4/2 เทเบิลเทนนิส
26. ด.ญ.ภัทรภรณ์                      ชูโฉม ม.3/5 เปตอง
27. ด.ญ.ศุทธนุช                         โชคอุดมฤกษ์ ม.3/5 เปตอง
28. ด.ญ.คณธรส                         เพียวพรทิพย์ ม.3/6 เปตอง
29. ด.ช.พงษ์ภัค                          สัมพันธ์สอทธิ์ ม.3/5 เปตอง
30. ด.ช.ณัฐพงษ์                          เกษมจิต ม.3/5 เปตอง
31. ด.ช.กิตติ                                 วัฒนภูมิสันติกุล ม.3/5 เปตอง
32. น.ส.สุพัตรา                          กรพิทักษ์ ม5/4 เปตอง
33. น.ส.คณึงนิจ                         เสริมประชา ม.5/4 เปตอง
34. น.ส.จารุวรรณ                      เติมสวัสดิ์เสณีย์    ม.5/4 เปตอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เด็กอัจฉริยภาพด้านกีฬาและพลศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนห้องสอนศึกษา

หมายเลขบันทึก: 51938, เขียน: 26 Sep 2006 @ 14:33 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 14:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)