เคลียร์หลักฐานการเข้าค่ายลูกเสือ

วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ได้ปฏิบัติการเคลียร์หลักฐานโครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญกศน.อำเภอมหาราช  ในเรื่อง - ค่าตอบแทนวิทยากร

   - ค่าอาหารกลางวัน

   - ค่าที่พัก

   - ค่าจ้างเหมารถตู้

   - ค่าจ้างเหมารถบัสโดยสาร

   - ใบลงชื่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกอิลความเห็น (1)

ไปเข้าค่ายที่ไหนครับ


( ใครสนใจเรื่อง
"เบี้ย เลี้ยงชาวบ้านไปอิมแพ็ค 240 บ. เบิกเงินอุดหนุนได้หรือ, เบิกค่าบัตร นศ.ATM ได้หรือ, ม.6 ใน 8 เดือน, วิธีสอบซ่อม, ตั้งกองลูกเสือ/ยุวกาชาด, ประเมินภายนอก, ครูคนพิการขอเป็นครู ศรช., ครูอาสาฯขอเป็นครู กศน.ตำบล, ชื่อ กศน.ตำบล ภาษาอังกฤษ, ค่าห้องพิเศษ รพ."
ดูได้ที่
http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/nfeph999 )