การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

เปรียบเทียบในเรื่องกระบวนการหรือผลการปฏิบัติงาน

...การควบคุมและการประเมินผลเชิงกลยุทธ์  เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จะทำให้ผู้บริหารทราบได้ว่า...การบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การประสบผลสำเร็จหรือไม่  มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง  จะได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม   ในการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์  จึงต้องนำเอาแนวคิดที่เหมาะสมมาใช้อย่างจริงจัง  แนวคิดที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ...แนวคิดในเรื่องการเปรียบเทียบแบบ  Benchmarking  ซึ่งอาจจะเป็นการเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน หรือเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน  หรือเปรียบเทียบกับใครก็ได้ที่เขาทำได้ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆ  โดยการเปรียบเทียบในเรื่องกระบวนการหรือผลการปฏิบัติงาน  จึงจะทำให้การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การบรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณชายพีร์ , หนุ่ม BUU. , นักวิชาการ , คนช่างฝัน

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการ#กลยุทธ์#การบริหาร

หมายเลขบันทึก: 51921, เขียน: 26 Sep 2006 @ 12:25 (), แก้ไข: 03 Apr 2012 @ 13:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)