ประหยัดน้ำที่ใช้ต้มมันฝรั่ง ให้นำน้ำที่ต้มมันฝรั่งแล้ว แทนที่จะเททิ้งให้เทใส่พิมพ์ทำน้ำแข็ง เมื่อน้ำแข็งตัวเป็นน้ำแข็งและแกะออกจากพิมพ์ใส่ถุงพลาสติก แล้วเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง เก็บไว้ทำน้ำซุป หรือน้ำสต๊อก