สพท.นศ.2 ได้เพิ่มช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนิเทศการเรียนการสอน ผ่าน gotoknow.org เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการเรียนรู้แล้ว