แบบฝึกพัฒนาทักษะ

แบบฝึกหัด

1. ชื่อผลงาน  :  การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะเลขยกกำลัง

2. ชื่อเจ้าของผลงาน : นางสาวอำภา   สุกรคามกุล

3. เกริ่นนำ  :  จากประสบการณ์การสอนที่ผ่านมา ในเรื่องการสอนฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียล จะต้องอาศัย เลขยกกำลังแต่นักเรียนหลายรุ่นที่ผ่านมากลับประสบปัญหาเหล่านี้ อาจจะเพราะนักเรียนลืม ดังนั้นจึงได้คิดวิธีที่จะทำให้นักเรียนเรียนเรื่องนี้ได้เร็วและเข้าใจ จึงได้จัดทำแบบฝึกพัฒนาทักษะเลขยกกำลังฉบับเร่งรัด ขึ้นให้กับนักเรียนปี 49  โดยได้นำไปใช้สอนจริงกับนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วและไม่เสียเวลาในการที่จะไปสอน เรื่องฟังก์ชั่นเอ็กโพเนนเชียลต่อไป ถึงแม้จะเป็นแบบฝึกธรรมดาแต่ก็ช่วยแก้ปัญหาและทำให้ไม่เป็นอุปสรรคในการสอน เด็กนักเรียนมีความสุขในการเรียนและราบรื่นดี

4. ผลสำเร็จ :  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูง

                        2. การสอนราบรื่น นักเรียนมีความสุขในการเรียน

5. ผลการได้รับการยอมรับ     -

6. กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอน

                        1. ทดสอบก่อนเรียนเพื่อดูพื้นฐานของนักเรียน

                         2. สร้างแบบพัฒนาทักษะโดยรวบรวมเนื้อหา พร้อมแบบฝึกหัด (ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปอ่านและทำด้วยตนเองได้)

                        3. ทดสอบหลังใช้แบบฝึกทักษะ

                        4. เรียนเรื่องฟังก์ชั่นเอ็กโพเนนเชียล

                        5. ทดสอบ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักเรียน..เปลี่ยนไป...ใช่ใหม?

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนห้องสอนศึกษา

หมายเลขบันทึก: 51906, เขียน: 26 Sep 2006 @ 11:55 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)