ในห้องครัว ควรเก็บยาที่ดับความร้อนได้ไว้ใกล้ๆมือ เมื่อมือต้องถูกความร้อนจะได้ใช้ยาได้ทันท่วงที