เศษคุกกี้ ร่วงหล่นอยู่ในกล่องคุกกี้ อย่าทิ้ง ให้เก็บรวบรวมไว้ในกล่องพลาสติก ใช้โรยหน้าไอศกรีมให้อร่อย