วิธีทำความสะอาดโถเครื่องปั่นอาหาร ให้หมุนใบมีดและเช็ดคราบไขมันออก พันปลายมีดด้วยกระดาษเช็ดมือ ล้างใต้ก๊อกที่ไหลมาจากก๊อกแรงๆ แล้วจึงนำมาล้างกับน้ำสบู่อุ่นๆ แล้วตรวจดูว่ายังมีเศษอาหารติดอยู่ตามใบมีดหรือเปล่า แล้วจึงใช้ผ้าแห้งเช็ดก่อนนำไปเก็บ