ถ้าคุณปิ้งขนมปังทำแซนด์วิช ขนมปังจะไม่ไหม้ ถ้าดับไฟ 2-3 นาที ก่อนจะได้ที่ ความร้อนจากเตาที่ดับแล้วจะทำให้ขนมปังกรอบได้ที่