เมื่ออบขนมปังให้วางเบคอนแผ่นหนึ่งลงก้นกระทะก่อน

เมื่ออบขนมปังไว้วางจานใส่น้ำไว้ในเตาอบด้วย จะช่วยให้เปลือกขนมปังไม่แข็ง