ถ้าคุกกี้ติดกระดาษกรอง ให้นำใส่เตาอบประมาณ 1 นาที  จะทำให้คุกกี้อ่อนตัวลงและแกะออกจากถาดได้ง่าย