เพื่อให้ไข่ขาวตีกับน้ำตาลขึ้นฟูในถ้วยคัสตาร์ด  ให้เติมมาชเมลโลว์ใส่ส่วนผสมของคัสตาร์ดแต่ละถ้วย