ท่านที่สนใจข่าวเกี่ยวกับงาน มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 ในวันที่ 1- 2 ธันวาคม 2549   ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค  กรุงเทพฯ ให้ติดตามข่าวสารหลักได้ที่เว็บไซต์ของ สคส. ค่ะ ที่ http://kmi.or.th

และติดตามในบล็อกของสมาชิก สคส. ได้โดยตรงนะค่ะผ่านทางลิงค์ที่ติดป้ายบันทึก มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ คือ
http://gotoknow.org/post/tag/มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ

ดังนั้น เพื่อเป็นการรวบรวมข่าวสารเรื่อง "มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ" ขอแนะนำว่า เมื่อบันทึกเรื่องเหล่านี้ให้ติดป้ายบันทึกว่า มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ นะค่ะ