วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายจัดกิจกรรมจาริกบุญขึ้นไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยตุง

ganeshnoi07
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


กำหนดการจาริกบุญขึ้นไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยตุง

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ณ วัดศาลาเชิงดอย – วัดน้อยดอยตุง –พระธาตุเจ้าดอยตุง  อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

***************

เวลา ๐๖.๓๐ น. -  นิสิตนักศึกษา ประชาชน พร้อมเพรียงกัน ณ วัดศาลาเชิงดอย /เริ่มลงทะเบียน /ฉันภัตตาหารเช้า/

  รับประทานอาหาร     

เวลา ๐๘.๐๐ น. –  เริ่มประกอบพิธี/ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

-  ประธานสงฆ์นำไหว้พระ และกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

-  พิธีกรนำอาราธนาศีล/ประธานสงฆ์ให้ศีล

-  พระครูกิตติพัฒนานุยุต ประธานโครงการ  กล่าวรายงาน

-  ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและเปิดโครงการจาริกบุญพุทธสถาน

เวลา ๐๘.๓๐ น.  -  พระครูสุธีสุตสุนทร ผู้อำนวยการห้องเรียน ถวายสักการะรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย

-  ประธานสงฆ์มอบตุงให้กับตัวแทนพระนิสิต/ และนิสิตรับอาหาร

  -  เคลื่อนขบวนจาริกบุญจากวัดศาลาเชิงดอย ลัดเลาะไปตามป่า ตามทางเดินเท้าโบราณ

เวลา ๑๑.๐๐ น.  -  พักฉันภัตตาหาร / รับประทานอาหารระหว่างทาง (กรุณาเตรียมอาหารไปฉัน/ทานร่วมกัน) 

เวลา ๑๔.๐๐ น.  -  เดินทางไปถึงวัดน้อยดอยตุง ทำภาระกิจส่วนตัว เตรียมเครื่องสักการะพระธาตุเจ้าดอยตุง

เวลา ๑๕.๐๐ น.  -  ร่วมสักการะ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ณ ลานพระธาตุดอยตุง สวดสรรเสริญพระพุทธคุณ

    เจริญสมาธิภาวนา เวียนเทียนประทักษิณพระธาตุเจ้าดอยตุง

เวลา ๑๖.๓๐ น. -  เดินทางกลับตามอัธยาศัย อิ่มบุญ อิ่มใจ

หมายเหตุ : ๑. รถบริการ    ๑) มีรถรับส่งจากสามแยกถนนหลัก (เชียงราย – แม่สาย) มาวัดศาลาเชิงดอย

      ๒) มีรถบัสจำนวน ๑ คัน วิ่งบริการจาก วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ไปวัดศาลาเชิงดอย ไป-กลับ

(รถบัสออกจาก มจร. เวลา๐๖.๓๐ น.และเวลากลับจากวัดศาลาเชิงดอย๑๘.๐๐ น.)

  ๓) รถรับจากวัดน้อยดอยตุง มายังสามแยกถนนหลัก (เชียงราย – แม่สาย) มาวัดศาลาเชิงดอย

    ๒. ท่านที่นำรถมา กรุณาจอดไว้ที่วัดศาลาเชิงดอย หรือที่ที่ปลอดภัย

    ๓. สิ่งที่ต้องเตรียม   ๑) น้ำดื่ม  

๒) อาหารทานระหว่างทาง

๓) ลูกอม ยาดม ยานวดคลายกล้ามเนื้อ ยาประจำตัว 

๔) หนังสือสวดมนต์ ผ้ารองนั่ง

๕) พระสงฆ์ห่มผ้ารัดอก  อุบาสกอุบาสิกาใส่ชุดขาว

 

กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายความเห็น (0)