ยุคนี้เป็นยุคที่คนเราไม่ค่อยมีเวลา... วันนี้มีข่าวดีครับ มีการศึกษาพบว่า การเดินคราวละ 10 นาทีหลายๆ ครั้งอาจจะให้ผลดีกว่าการออกกำลังคราวละนานๆ

อาจารย์ ดร.แซโจง ปาร์ค แห่งมหาวิทยาลัยอินเดียนา บลูมิงทัน สหรัฐฯ ได้ทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 20 คน

ท่านแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่มๆละ 10 คน ให้กลุ่มแรกเดินบนลู่วิ่งไฟฟ้า (treadmill) ครั้งเดียวนาน 40 นาที ทำอย่างนี้นาน 1 สัปดาห์

ต่อมาให้เดิน 4 รอบๆ ละ 10 นาที โดยมีระยะห่างระหว่างรอบนาน 1 ชั่วโมง ทำอย่างนี้นาน 1 สัปดาห์

กลุ่มที่สองให้เดินคราวละ 10 นาที 4 รอบก่อน หลังจากนั้นจึงให้เดินคราวละ 40 นาที และบันทึกความดันเลือดไว้ทั้งสองกลุ่ม

ผลปรากฏว่า การเดินครั้งเดียว 40 นาทีลดความดันเลือดทั้งตัวบนและตัวล่าง (systolic & diastolic blood pressure) ได้นาน 7 ชั่วโมง

ส่วนการเดินคราวละ 10 นาที 4 รอบลดความดันเลือดตัวบน (systolic BP) ได้นาน 11 ชั่วโมง ลดความดันเลือดตัวล่าง (diastolic BP) ได้นาน 10 ชั่วโมง

การศึกษานี้พบว่า การออกกำลังกายง่ายๆ เพียงเดินคราวละ 10 นาที ทำอย่างนี้วันละ 4 รอบช่วยลดความดันเลือดได้ดี

ข่าวนี้คงเป็นข่าวดีของคนที่ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลัง ว่างๆ ก็หาเรื่องเดินหน่อยนะครับ... เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราเอง

<p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">ขอแนะนำ                                                        </p>

</span><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">    แหล่งที่มา:                                       </p><ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 6pt 0cm 0pt 17.85pt; text-indent: -17.85pt; tab-stops: list 18.0pt"> Thank Reutershealth > [ Click - Click ] > Septemver 25, 2006. <li> ข้อมูลและการอ้างอิงในบล็อก บ้านสุขภาพ มีไว้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค </li>

  • ท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้
  • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
  • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT ศูนย์มะเร็งลำปาง  
  • </span></span></font></font></span></font><li> นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ > ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ </li></span> </div></li></ul>