AAR2549 and Passion Plan KKU_KM

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทบทวนชีวิต พิชิตยุทธศาสตร์ด้วยการจัดการความรู้ชาวมอดินแดง

รวมพลังชาวมอดินแดง ร่วมสร้างสังคมแห่งสังคมแห่งการเรียนรู้

 วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. เชิญชาวมอดินแดงและท่านกรรมการ อนุกรรมการที่นำการจัดการความรู้เข้าร่วม "ทบทวนชีวิต พิชิตยุทธศาสตร์ด้วยการจัดการความรู้ชาวมอดินแดง" ณ ห้องประชุม SME ชั้น ๖ อาคารบริการวิชาการ

 วาระที่สำคัญจะมีการนำเสนอ "แผนสร้างทีมคุณอำนวยสำหรับชาวมอดินแดง" ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยเชิญตัวแทนจากคณะวิชา หน่วยงาน ศูนย์ สถาบัน สำนัก ที่เคยผ่านการอบรมการจัดการความรู้หลักสูตรใด หลักสูตรหนึ่ง และ หากมี Blog หรือ มีชุมชนนักปฏิบัติ จะได้รับการพิจารณาเข้าในหลักสูตร "TOT for KKU_KM_Facilitator รุ่นที่ ๑" เป็นอันดับแรก รายละเอียด คุณเอื้องฟ้า(คลิก) จะส่งเอกสารประสานงานไปยังทุกหน่วยงานครับ

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

charatsri
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 
เมื่อวันเสาร์ได้ทอดผ้าป่ากับมข.พบผอ.อุ่นเรือนวันนี้ไปทำบุญวัดเกิ้งเจอคุณพี่บุญ ทั้งผอ.อุ่นเรือน คุณพี่บุญสนใจไม่ทราบผอ.ศูนย์บริการฯจะให้เราทั้ง 3 คนเข้าฝึกได้หรือไม่เพราะคุณสมบัติที่แจ้งน่าจะผ่านเข้าไปคัดตัวได้ ขอบพระคุณล่วงหน้า