ตอนนี้ตลาดนัดของนักเรียน ม.1-3 กำลังได้รับความนิยมมากจากชุมชน โดยเฉพาะ ก๋วยเตี๋ยว 5 บาท ของนักเรียน ม.3 ตอนนี้นักเรียนได้รับความสำเร็จจากการจัดกิจกรรมคือกำไรจากการขายของเข้าสู่ห้องเรียนตนเอง ห้องละประมาณ 2,000 บาท จากการจัดกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ผ่านมาแค่ 6ครั้งเท่านั้น  ถ้าสนใจแวะมาเยี่ยมชมได้เลยที่หน้าโรงเรียนบ้านเมืองแปง