คณะทำงานด้านเด็กโดยมี "ครูหยุย" วัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธานคณะทำงาน ขอเชิญ กลุ่มเยาวชนที่สนใจ จะร่วมคิดร่วมวางแผนการจัดงานเวทีสิทธิเด็ก ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2549 โดยขอเชิญเข้าร่วมพูดคุยกันในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2549 นี้ที่ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก(หลักสี่) สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศรีกันยา 0-2574-1381