การสอนที่จะทำให้เก่งนั้นต้องเกิดจากความตั้งใจของนักเรียนที่อยากจะเรียน และความตั้งใจของครูที่อยากจะสอน แล้วเราค่อยๆๆสอนเด็กไปทีละนิดทีละหน่อย เพื่อทำให้เขาเข้าใจแล้วเรียนสนุก เรียนอย่างมีสาระ แล้วเด็กของคุณก็จะเก่งไปเอง