นักเรียนอ่านหนังสือข้อความเก่าที่อ่านเมื่อวานจำนวน ๒  หน้าหนังสือเรียนวิชาสังคม  วันนี้อ่านซ้ำอีก  1 ครั้ง   เด็กอ่านได้ถูกมากขึ้นหลายคำ