อ่านได้

  Contact

  นักเรียนอ่านได้ดีขึ้น  
นักเรียนอ่านหนังสือข้อความเก่าที่อ่านเมื่อวานจำนวน ๒  หน้าหนังสือเรียนวิชาสังคม  วันนี้อ่านซ้ำอีก  1 ครั้ง   เด็กอ่านได้ถูกมากขึ้นหลายคำ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ธนะ

Post ID: 51764, Created: , Updated, 2012-02-11 15:58:48+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #การอ่าน

Recent Posts 

Comments (1)

ครูธนะทำได้  ยากหน่อยแต่ก็ดีกว่าตอนยังไม่ได้ทำ พยายามอีกครับ