เอกสารประกอบ KM Workshop (2 – 3 ต.ค. 49)

เห็นแค่รายชื่อเอกสารประกอบการประชุมแล้วก็อยากให้ถึงวันเวลานั้นกันแล้วใช่ไหมครับ

         สืบเนื่องจากโครงการ “KM Workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1” ตามที่ผมเคยบันทึกไว้ก่อนหน้านี้

  • ดูรายละเอียดโครงการ (Link)
  • ดูกำหนดการ (Link)

         ขณะนี้ IRDA และ QAU กำลังเร่งเตรียมเอกสารประกอบการประชุมที่สำคัญมีดังนี้ครับ


เอกสารประกอบการประชุม
โครงการ “KM Workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1”
วันจันทร์ที่ 2 – วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2549
ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.พิษณุโลก
โดย สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา (IRDA) ร่วมกับ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา (QAU) มหาวิทยาลัยนเรศวร

***********************************************************************

เอกสารหมายเลข 1 : โครงการ “KM Workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1” และกำหนดการ

---------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารหมายเลข 2 : นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร (2547-2550)

เอกสารหมายเลข 3 : ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร

เอกสารหมายเลข 4 : เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานการบริหารงานวิจัยตามยุทธศาสตร์ (ระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย)

เอกสารหมายเลข 5 : แบบฟอร์มสกัด KA ชุดที่ 1 (สีชมพู) : แนวทางสำหรับการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย

เอกสารหมายเลข 6 : การจัดอันดับเพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย ปี 2548 โดย สกอ.

เอกสารหมายเลข 7 : (ร่าง) คู่มือระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

---------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารหมายเลข 8 : คู่มือ NUQA และผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (2544 - 2549)

เอกสารหมายเลข 9 : รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย สมศ. (รอบแรก)

เอกสารหมายเลข 10 : คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

เอกสารหมายเลข 11 : แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2548 (SAR/CAR/YAR FORM 2) โดย หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

เอกสารหมายเลข 12 : แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการประเมินภายนอก (Common data set)

เอกสารหมายเลข 13 : สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชาตามรายมาตรฐานของ สมศ. ข้อมูลประจำปีการศึกษา 2548

เอกสารหมายเลข 14 : แบบฟอร์มสกัด KA ชุดที่ 2 (สีฟ้า) : แนวทางการพัฒนาคุณภาพของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา

เอกสารหมายเลข 15 : แบบฟอร์มสกัด KA ชุดที่ 3 (สีเหลือง) : แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (มาตรฐานที่ 2)

---------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารหมายเลข 16 : แบบฟอร์มสำหรับ After Action Review (AAR) (สีเขียวอ่อน)

เอกสารหมายเลข 17 : รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ และห้องพัก

         เห็นแค่รายชื่อเอกสารประกอบการประชุมแล้วก็อยากให้ถึงวันเวลานั้นกันแล้วใช่ไหมครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#km#มหาวิทยาลัยนเรศวร#งานวิจัย#nukm#nuqa#workshop#u#irda

หมายเลขบันทึก: 51757, เขียน: 25 Sep 2006 @ 15:50 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)