การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา(Student 2544)

โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา(Student 2544)

1. ชื่อเรื่อง   การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยโปรแกรมระบบบริหาร   สถานศึกษา STUDENT 2544

2. เกริ่นนำ  การจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
     เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆตามภารกิจในการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องงานทะเบียนนักเรียนจึงจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยโปรแกรม Student 2544

3. เทคนิควิธีปฏิบัติ  
1. ตั้งคณะทำงาน
2. ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานนักเรียน
3. อบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา ( STUDENT 2544)  ให้กับ คณะทำงาน  4. ประสานข้อมูลกับครูผู้สอนและครูวัดผล         
5. ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลรายละเอียดตามโปรแกรม 
6. ออกเอกสารทางการศึกษาตามที่มีผู้ร้องขอ
7. ส่งเอกสารและข้อมูลต่อหน่วยงานต้นสังกัด

4. เอกสารอ้างอิง    คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตามโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา

5. บทเรียนที่ได้      การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา

คำสำคัญ( Keywords )  งานทะเบีย

วันที่นำส่งข้อมูล        25  กันยายน 2549

ผู้นำส่งความรู้   นายทะเบียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา
หน่วยงาน       โรงเรียนห้องสอนศึกษา
โทรศัพท์       053-612079
E-mail          [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาษาอังกฤษ

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนห้องสอนศึกษา

หมายเลขบันทึก: 51751, เขียน: 25 Sep 2006 @ 15:36 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 10:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)