ติดต่อ

  ติดต่อ

ความรัก ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

  ช่วยกันทำให้เกิดความรู้  
  ในการเรียนการสอน ถ้าให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกัน ดูแลกัน คนเก่งช่วยสอนคนที่เรียนไม่เก่ง จะทำให้เกิดความรักและความสามัคคีกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นักเรียนมีความรัก สามัคคีกัน

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 51755, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Comments: 1, Read: Click

ความเห็น (1)

นรกมล
IP: xxx.122.78.138
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาน้อยมาก