ประเภทผ้า       ผ้าไหมมัดหมี่

  • ชื่อลาย             หมี่ตาลายโบกคว่ำโบกหงายผสมดอกแก้ว
  • การใช้งาน       ผ้าซิ่น
  • อายุ                  มากกว่า 90 ปี
  • สถานที่            บ้านกลางหมื่น ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  • เส้นใย              เส้นไหมพันธุ์พื้นบ้าน สาวมือ
  • การย้อมสี        ย้อมสีธรรมชาติ
  • การทอ             กี่ตั้งพื้น สอดกระสวยด้วยมือ
  •