คณะครูโรงเรียนบ้านเมืองแปง ได้ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์บำบักยาเสพติด ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ศึกษาวิธีการเลี้ยง การทำอาหารหมู 

ข้อดีการเลี้ยงหมูหลุม

1.   ต้นทุนการเลี้ยงต่ำ

2.   ไม่มีกลิ่นเหม็นจากขี้หมู

3.   ไม่ต้องล้างคอกหมู

4.   ไม่มีแมลงรบกวน

5.   การเจริยเติบโต เทียบเท่ากับการเลี้ยงหมูCP

สำหรับวิธีการเลี้ยงและสูตรอาหาร จะลงเพิ่มเติมนะ ถ้าใครสนใจ  ก็ลงไว้นะ