ถึง Assessors และ Assessees มน. ทุกท่านครับ

  ติดต่อ

  ข้อความข้างบนผมเจตนาสื่อถึงทั้งผู้ประเมินภายในของ มน. (Assessors) และผู้รับการประเมิน (Assessees) ของ มน. ทั้งหมดทุกท่าน เพื่อโปรดพิจารณาทำความเข้าใจและนำมาประยุกต์ใช้กับระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (NUQA) ของเราด้วยครับ  

         สมศ. ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเฉพาะกรณีและการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative case study method) ในการตอบโจทย์การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

         โจทย์การประเมิน (วิจัย) ที่สำคัญคือ

         1. สถาบันอุดมศึกษา จัดการศึกษาได้มาตรฐานตามที่ สมศ. กำหนดหรือไม่

         2. มีการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศในทุกภารกิจตามจุดเน้นที่กลุ่มสถาบันสังกัดหรือไม่

         3. ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ / ผู้รับบริการหรือไม่

         ข้อความข้างบนผมเจตนาสื่อถึงทั้งผู้ประเมินภายในของ มน. (Assessors) และผู้รับการประเมิน (Assessees) ของ มน. ทั้งหมดทุกท่าน เพื่อโปรดพิจารณาทำความเข้าใจและนำมาประยุกต์ใช้กับระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (NUQA) ของเราด้วยครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

หมายเลขบันทึก: 51736, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:58:43+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยนเรศวร#nuqa#สมศ.#eqa#iqa#สถาบันอุดมศึกษา#assessor#assessee#โจทย์การประเมิน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)