• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

อาสาสมัครเมือง : คุณพร้อมที่จะทำสิ่งดีดีเพื่อเมืองที่คุณอยู่แล้วหรือยัง

  หากคุณเป็นใครคนนั้นและม่ความสนใจที่จะใช้เวลาว่างที่มีอยู่เพื่อสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกให้แก่เด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาสในสังคมไทย สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรม “อาสาสมัครเมือง” เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าในการทำสิ่งดีดีเพื่อสังคมร่วมกัน  
 

                เหตุการณ์วุ่นวายของบ้านเมืองกำลังจะคลี่คลายไปในทางดีควรจะเป็น แต่ปัญหาสังคมที่สะสมมานาน ยังไม่มีแน้วโน้มจะมีท่าทีที่คลี่คลายไปด้วยหนำซ้ำกลับมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำไป ทั้งปัญหายาเสพติด ความยกจน อาชญากรรม เศรษฐกิจ โรคเอดส์ และอื่น ๆ

                ปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาที่สำคัญไม่น้อยไปกว่า ปัญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ก็คือ ปัยหาเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาส ที่หลายต่อหลายรัฐบาล ที่พยายามดำเนินการแก้ไขอยู่แต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสามารถแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จ

                ทางหนึ่งที่สามารถทำได้ในแง่ของการบรรเทาความรุนแรงของปัญหาดังกล่าว ก็คือ การเปิดพื้นที่ทางปัญญาเพื่อการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนวิถีชีวิตเด็กที่ออกมาเร่ร่อนอยู่ตามที่สาธารณะ ซึ่งภาระกิจดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม

                กิจกรรมหนึ่งที่ทุกภาคส่วนของสังคมจะสามารถมีส่วนร่วมได้ คือ อาสาสมัคร ที่ ใครก็ก็ได้ที่มีความสนใจและมีเวลาว่างเพียงสัปดาห์ละ ๑ หรือ ๒ วัน สละเวลานั้นเข้ามาร่วมสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับเด็กเร่ร่อนในพื้นที่

หากคุณเป็นใครคนนั้นและม่ความสนใจที่จะใช้เวลาว่างที่มีอยู่เพื่อสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกให้แก่เด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาสในสังคมไทย สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรม อาสาสมัครเมือง เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าในการทำสิ่งดีดีเพื่อสังคมร่วมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 51735
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)