บันทึกนี้เป็นการทดลองสำหรับการเป็น  User  ใหม่แรกเข้ามาสมัคร