นักเรียนเรียนปนเล่นจะเกิดความสุขและสนุกสนาน นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้และจะจำบทเรียนได้ดี อีกทั้งจะมีความสุขในการเรียนอีกด้วย