นักปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ

เคยอน
เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการ"ฝีกงาน"

   วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)

ชื่อผลงาน   เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการ "ฝึกงาน"

ชื่อเจ้าของผลงาน   นางอวยพร  ขำสงค์

เกริ่นนำ   ในการเรียนภาษาอังกฤษ สิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่ง ก็คือ การฝึกพูดบ่อยๆ แต่เนื่องจากในโรงเรียน ส่วนใหญ่ไม่มีเจ้าของภาษาอยู่ประจำให้นักเรียนได้ฝึกพูดจริงๆ  ดังนั้น วิธีการหนึ่งที่ได้ผลดีในการฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ก็คือ การออกไปฝึกงานตามสถานประกอบการณ์ต่างๆ นอกโรงเรียน เช่น ร้านอาหาร, โรงแรม, เกสท์เฮ้าส์, บริษัททัวร์, ททท., สนง.ตำรวจท่องเที่ยว เป็นต้น

ผลสำเร็จ   นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และยังได้มีโอกาสฝึกความอดทน และเรียนรู้การทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต

ผลการได้รับการยอมรับ  

   ระดับอำเภอ   ได้รับเกียรติบัตร ครูที่มีผลงานดีเด่นด้านการปฏิบัติการสอนวิชา โครงงานภาษาอังกฤษ ในวันครู ปี 2545 ณ อ.ปาย   จ.แม่ฮ่องสอน

วิธีการ   1.   นำเสนอโครงการนำนักเรียนไปฝึกงานนอกโรงเรียน วันเสาร์-อาทิตย์ (ระบุเวลาตามความเหมาะสม)  ระยะเวลา 1 เดือน  ควรเป็นช่วงฤดูหนาว (นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวกันมาก)  เพื่อให้โรงเรียนอนุมัติ

              2.   จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานและกำหนดวันเวลาที่ผู้รับผิดชอบต้องติดตาม กำกับดูแล และประเมินผลนักเรียนเป็นระยะๆ

               3.   รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนที่จะออกไปฝึกงาน

               4.   ทำหนังสือติดต่อสถานประกอบการณ์ขออนุญาตนำนักเรียนไปฝึกงาน

               5.   นักเรียนออกฝึกงานตามแผนที่วางไว้

               6.   ติดตาม กำกับดูแล และประเมินผลนักเรียนเป็นระยะๆ

               7.   สรุป รายงานผลการดำเนินงาน เสนอโรงเรียน

               8.   ทำหนังสือขอบคุณและใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการณ์ที่อนุเคราะห์ให้นักเรียนฝึกงาน

ข้อจำกัดในการนำไปใช้

                การดำเนินการฝึกงานดังกล่าว จะต้องได้รับความร่วมมือที่ดีจากสถานประกอบการณ์ต่างๆ และจะต้องมีการติดตาม ประเมินผลนักเรียนอย่างใกล้ชิดเป็นระยะๆ เพราะนักเรียนที่ไม่มีความอดทนอาจเกิดความเบื่อหน่ายในการฝึกงาน

คำสำคัญ(keywords)   งานสอนภาษาอังกฤษ

วันที่ส่งความรู้    25 กันยายน 2549

หน่วยงาน    โรงเรียนห้องสอนศึกษา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

โทรศัพท์   053-612079

E-mail   [email protected]

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนห้องสอนศึกษา

หมายเลขบันทึก: 51763, เขียน: 25 Sep 2006 @ 16:06 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • แวะมาทักทายครับ
  • ยินดีต้อนรับสู่ gotoknow ครับผม
  • รออ่านอีกครับ