ผมได้รับโทรศัพย์จากท่านอาจารย์จำนง บอกกล่าวถึงข่าวดี... ว่าการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองระบบกองเติมอากาศได้รับรางวัลระดับประเทศในการประกวดนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2549 ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ด้านสังคม โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ซึ่งได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัดสำนักงานใหญ่ ถนนสีลม ในวันที่ 22 กันยายน 2549 ที่ผ่านมาและจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 5 ตุลาคม 2549 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต ซึ่งเป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมีอาจารย์ธีระพงษ์เป็นผู้ขึ้นรับมอบรางวัล

     ผมมีความภาคภูมใจมากครับว่าในสิ่งที่ร่วมทำอยู่กับกลุ่มชาวบ้านมะขามเรียงฯ ประสบผลสำเร็จและมีส่วนในด้านการนำมาเผยแพร่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้

     ส่วนในอนาคตทางผมและกลุ่มได้มีการวางแผนงานในด้านการเรียนรู้ของสังคมด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยนำวิถีดำเนินการทำเกษตรกรรมแบบต่างๆที่พัฒนาของชุมชนอื่นมาผสมผสานให้กลมกลืนมาประยุกด์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในชุมชนของตนเองต่อไปครับ