วันนี้ทำงานด้วยความสนุกอาจเจอปัญหามากมายแต่ก็ยังทำงานด้วยความสนุกได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับคุณครูในโรงเรียนเรื่องของน้องอนุบาลคนหนึ่งซึ่งติดแม่และไม่อยากมาโรงเรียนแล้วก็ได้ความคิดเห็นและวิธีการแก้ไขซึ่งจะได้นำไปแก้ไขช่วยเป็นกำลังใจให้ฉันทำงานด้วยความสำเร็จด้วยนะค่ะ