ผมกับน้องแหม่ม เดินตลาดเพื่อซื้อของเล็กๆน้อยๆ เตรียมเพื่อจะใช้ในเวทีการพูดคุย "การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน" ที่ ชุมชนไทยใหญ่ เมืองปอน อ.ขุนยวมแม่ฮ่องสอน

 

ที่หน้าตลาด ผมเห็นพ่อค้า แม่ค้าผักสวมเสื้อม่อฮ่อม ที่มีโลโก้เครือข่ายเกษตรทางเลือกแม่ฮ่องสอน (คุ้นๆผมก็มี ผมได้มาจาก งานจุลกรรมเกษตรทางเลือก ในวันที่ไปเป็นพิธีกร)

 

เมื่อเดินเข้าไป ก็พบพี่น้องเกษตรกร ที่คุ้นหน้าคุ้นตาในงานพัฒนา ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มานั่งขายผักด้วยหน้าตายิ้มแย้ม ผักเขียวสด น่ากิน เป็นผักปลอดสารพิษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้องแหม่มบอกผมว่า "เป็นการทดลองตลาด" ของเครือข่ายเกษตรทางเลือกแม่ฮ่องสอน" เป็นโครงการวิจัย ชิ้นหนึ่งภายใต้การทำงานเกษตรยั่งยืน

พี่น้องเกษตรกรจาก อำเภอขุนยวม จึงนำสินค้า มาจำหน่าย ยังตัวเมืองแม่ฮ่องสอน สินค้าประกอบด้วย  ผักปลอดสารพิษ สมุนไพร ข้าวกล้อง ผลไม้ในสวน แชมพู น้ำยาล้างจานอินทรีย์  และเอกสาร หนังสือและอื่นๆอีกมากมาย ที่ผมเห็น

 

ผมสังเกตมีลูกค้า เข้ามาซื้อผักกันมากมาย ไม่ขาดสาย เป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกร ของเราได้เป็นอย่างดี

เราเคยคุยกันหลายครั้ง เรื่องของการตลาด ที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การไม่มีตลาดรองรับ สินค้าเกษตรขายไม่ออก  แรงจูงใจจึงไม่มี

น้องแหม่มคุยต่อว่า "จริงๆแล้วที่แม่ฮ่องสอน เรามีการทดลองทำตลาดปลอดสารพิษ แบบนี้มาระยะหนึ่งแล้ว ปัญหาที่พบ กลับไม่ใช่ตลาดที่เกษตรกรร่ำร้อง แต่กลับเป็น ผลผลิตที่เกษตรกรผลิต ไม่เพียงพอ กับแรงซื้อของผู้บริโภค"

เกษตรกรเองมีข้อจำกัดหลายประการ เพราะมีผักเกษตรอินทรีย์ ต้องผลิตในฤดู หากผลิตนอกฤดูก็มีโรค แมลงเยอะ ดังนั้น การขายผัก ขายผลผลิตจึงขึ้นอยู่กับ ผลผลิตที่มีในขณะนั้น

มีผลผลิตที่เกษตรกรรายอื่นๆสนใจ และอยากเข้ามาร่วมขาย เพราะเห็นว่าขายได้ดี แต่กระบวนการตรวจสอบเพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ที่ปลอดสารพิษจริงๆ ต้องใช้เวลาพิสูจน์ การดำเนินการตรงนี้จึงค่อยเป็นค่อยไป 

ตลาดทดลองใน "ตลาดนัดวันติ๊ด" (ตลาดวันอาทิตย์) ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดตลาดสู่ผู้บริโภคอาหารปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็น การเปิดโอกาสให้เกษตรกรให้ได้สื่อสารกับผู้บริโภค มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน 

 

เรามุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ สอดคล้องกับวิถี ในส่วนขององค์ความรู้ เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านวิชาการและภาคปฏิบัติเป็นอย่างดี

การสื่อสารที่เกิดในตลาดสด...วันติ๊ด  จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้อีกรูปแบบที่เราอยากให้เกิดขึ้น

ยิงปืนนัดเดียวได้นกตั้งหลายตัว