สำหรับเพลงอีกเพลงหนึ่งที่จะนำมาฝาก โดยเฉพาะน้องใหม่ที่เข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการเตือนใจนะครับ

   เพลงนี้ก็ค้นหามานานมาแล้ว เพิ่งพบเจอวันนี้เองครับ

 

เพลง จามจุรีศรีจุฬา

คลิกดาวน์โหลดเพลง

เมื่อต้นปี จามจุรี งามล้น
เครื่องหมาย ของสิ่งมงคล
ทุกคน เริ่มต้นสนใจ
เริ่ม เวลา รับชาวจุฬาฯ น้องใหม่
เบิกบาน สำราญฤทัย
น้องเรา มาใหม่หลายคน

เห็น จามจุรี สีงาม
ทุกยาม ต้องงามล้ำล้น
น้องเรา เข้ามาทุกคน
เบิกบานกมล เริ่มต้นด้วยดี
พร้อมกัน เริ่มวันนี้เอง
ร้องเพลง ครื้นเครงเต็มที่
หมาย เอาจามจุรี
เป็นเกียรติเป็นศรี ของชาวจุฬาฯ

เมื่อกลางปี ต้นจามจุรี ฝักหล่น
ถึงเวลาหน้าฝน ลำต้นก็ลื่นหนักหนา
ฝักหล่นไป ทั้งยางก็ไหลลงมา
ถ้าเดิน พลั้งพลาดท่า จะล้มทันที
ฉันใดก็ดี ยางจามจุรี เตือนใจ
ว่ายาง ที่ไหล นั้นคือยางอายเรานี้
พลาด การศึกษา ถึงอายหนักหนา ทั้งตาปี
จำ ยางจามจุรี เตือนใจ

เมื่อปลายปี ดอกจามจุรี ร่วงหล่น
ทิ้ง ใบเกลื่อนถนน  เหลือแต่ลำต้นยืนไว้
เหล่าจุฬาฯ ทิ้งความสุขาทันใด
พ่อแม่ น้องพี่ใกล้ไกล อยู่ไหนลืมพลัน
ที่กิน ถิ่นนอน มิได้อาวรณ์นำพา
มีความปรารถนา เหลือเพียงตำรา เท่านั้น
เพื่อนเชือนชัก ทิ้งจนคนรัก สารพัน
..หวังมิให้ตกชั้นรีไทร์....

ขอขอบคุณ
http://chula.ac.th/arts/cu_song/
song07_th.html

ตรวจสอบเนื้อเพลงกับต้นฉบับเดิมแล้ว
30 ก.ย.49

 

    ต่อไปเป็นประวัติความเป็นมาของเพลงนี้ครับ (ผมทราบพร้อมๆ กับท่านผุ้อ่านทุกท่านครับ)

  • บทเพลงนี้ สะท้อนความเป็นไปในการดำเนินชีวิตนักศึกษาได้เป็นอย่างดียิ่ง
  • จากการ ที่ชาวจุฬาฯ ถือเอาจามจุรีเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และด้วยวัฏจักรของต้นจามจุรี มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวจุฬาฯ
  • กล่าวคือมีสีเขียวให้ความสดชื่นในช่วงเวลา ภาคต้นของการศึกษาเสมือนนิสิต ปี ที่ 1 ที่ยังคงร่าเริง สนุกสนานกับการเป็นน้องใหม่
  • และเมื่อเวลาผ่านไป ในภาคปลายการศึกษา ต้นจามจุรีจะทิ้งใบ และฝัก ..ย้ำเตือนให้นิสิต เตรียมตัวสอบปลายปี  มิฉะนั้น อาจ จะต้องเรียนซ้ำชั้นหรือถูกไล่ออก (รีไทร์)
  • อีกทั้งในปี พ.ศ.2491 ซึ่งเป็นระยะแรก ที่จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย ใช้วิธีสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา (แทนการรับเข้าศึกษาจากนักเรียนโรงเรียนเตรียมจุฬาฯ แต่เดิม) นิสิต ซึ่งมาจากสถาน ที่ต่าง ๆ กันประสบกับปัญหาในชีวิตนักศึกษาเป็นอันมาก เนื่องจากเพิ่งก้าวออกจากชีวิตภายในรั้วโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้า สู่รั้วการศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อม และสภาพการเรียน ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
  • ในระยะนั้น ครูเอื้อ สุนทรสนาน ได้รับเชิญให้นำวงดนตรี "สุนทราภรณ์" เข้ามาบรรเลงในมหาวิทยาลัยอยู่บ่อยครั้ง และได้สัมผัสกับชีวิตนิสิต ในรั้วจุฬาฯ แห่งนี้ อย่างใกล้ชิด
  • ครูเอื้อจึงได้ แต่งเพลงนี้ ขึ้น เพื่อเป็นการเตือนใจสำหรับการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และเป็นอุทาหรณ์ป้องกันการสอบแก้ตัว การซ้ำชั้น และการถูกไล่ออก...

         (ใช้วิธี Copy และ Paste เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากประวัติเดิมเขียนดีอยู่แล้ว เพียงนำมา edit เล็กน้อย)

ผู้ประพันธ์ทำนอง
เอื้อ สุนทรสนาน
 
ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง
แก้ว อัจฉริยะกุล

------------------------------------------------

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ (เพิ่มเติม)

มีเนื้อเพลง ๒ Version ที่ต่างกัน ๕ แห่ง ครับ

นำมาเปรียบเทียบกันให้ดู

เพลง จามจุรีศรีจุฬา

 เพลง จามจุรีศรีจุฬา

คลิกดาวน์โหลดเพลง

 คลิกดาวน์โหลดเพลง 
Cu Band 

เมื่อต้นปี จามจุรี งามล้น
เครื่องหมาย ของสิ่งมงคล
ทุกคน เริ่มต้นสนใจ
เริ่ม เวลา รับชาวจุฬาฯ น้องใหม่
เบิกบาน สำราญฤทัย
น้องเรา มาใหม่หลายคน

เห็น จามจุรี สีงาม
ทุกยาม ต้องงามล้ำล้น
น้องเรา เข้ามาทุกคน
เบิกบานกมล เริ่มต้นด้วยดี
พร้อมกัน เริ่มวันนี้เอง
ร้องเพลง ครื้นเครงเต็มที่
หมาย เอาจามจุรี
เป็นเกียรติเป็นศรี ของชาวจุฬาฯ

เมื่อกลางปี ต้นจามจุรี ฝักหล่น
ถึงเวลาหน้าฝน ลำต้นก็ลื่นหนักหนา
ฝักหล่นไป ทั้งยางก็ไหลลงมา
ถ้าเดิน พลั้งพลาดท่า จะล้มทันที
ฉันใดก็ดี ยางจามจุรี เตือนใจ
ว่ายาง ที่ไหล นั้นคือยางอายเรานี้
พลาด การศึกษา ถึงอายหนักหนา ทั้งตาปี
จำ ยางจามจุรี เตือนใจ

เมื่อปลายปี ดอกจามจุรี ร่วงหล่น
ทิ้ง ใบเกลื่อนถนน  เหลือแต่ลำต้นยืนไว้
เหล่าจุฬาฯ ทิ้งความสุขาทันใด
พ่อแม่ น้องพี่ใกล้ไกล อยู่ไหนลืมพลัน
ที่กิน ถิ่นนอน มิได้อาวรณ์นำพา
มีความปรารถนา เหลือเพียงตำรา เท่านั้น
เพื่อนเชือนชัก ทิ้งจนคนรัก สารพัน
..หวังมิให้ตกชั้นรีไทร์....

 เมื่อต้นปีจามจุรีงามล้น
เครื่องหมายของสิ่งมงคล
ทุกคนเริ่มต้นสนใจ
เริ่มเวลารับชาวจุฬาฯ น้องใหม่
เบิกบานสำราญฤทัย
น้องเรามาใหม่หลายคน

เห็นจามจุรีสีงาม
ทุกยามช่างงามล้ำล้น
น้องเราเข้ามาทุกคน
เบิกบานกมลเริ่มต้นด้วยดี

พร้อมกันในวันนี้เอง
ร้องเพลงครื้นเครงเต็มที่
หมายเอาจามจุรี
เป็นเกียรติเป็นศรีของชาวจุฬาฯ

เมื่อกลางปีต้นจามจุรีฝักหล่น
ถึงเวลาหน้าฝนลำต้นก็ลื่นหนักหนา
ฝักหล่นไปทั้งยางก็ไหลลงมา
ถ้าเดินพลั้งพลาดท่าจะล้มทันที

ฉันใดก็ดี ยางจามจุรีเตือนใจ
ว่ายางที่ไหลนั้นคือยางอายเรานี้
พลาดการศึกษาแสนอายหนักหนาทั้งตาปี
จำยางจามจุรีเตือนใจ

เมื่อปลายปีดอกจามจุรีร่วงหล่น
ทิ้งใบเกลื่อนถนนเหลือเพียงลำต้นยืนไว้
เหล่าจุฬาฯ ทิ้งความสุขาทันใด
พ่อแม่น้องพี่ไกลใกล้อยู่ไหนลืมพลัน

ที่กินถิ่นนอน มิได้อาวรณ์นำพา
มีความปรารถนาเหลือเพียงตำราเท่านั้น
เพื่อนเชือนชักทิ้งจนคนรักสารพัน
หวังมิให้ตกชั้นรีไทร์

ขอขอบคุณ
http://chula.ac.th/arts/cu_song/
song07_th.html

ขอขอบคุณ
http://cuchorus.clubs.chula.ac.th/
modules.php?name=Content&pa=showpage2&pid=17

ตรวจสอบเนื้อเพลงกับต้นฉบับเดิมแล้ว
30 ก.ย.49

 

หมายเหตุ Link ที่ทำไว้ ใช้ไม่ได้แล้ว ลอง <MP3>