นำเพลงมาฝาก : "จามจุรีศรีจุฬา"

beeman 吴联乐
เพลงเพื่อเตือนใจ"น้องใหม่" ทุกสถาบันการศึกษา

    สำหรับเพลงอีกเพลงหนึ่งที่จะนำมาฝาก โดยเฉพาะน้องใหม่ที่เข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการเตือนใจนะครับ

   เพลงนี้ก็ค้นหามานานมาแล้ว เพิ่งพบเจอวันนี้เองครับ

 

เพลง จามจุรีศรีจุฬา

คลิกดาวน์โหลดเพลง

เมื่อต้นปี จามจุรี งามล้น
เครื่องหมาย ของสิ่งมงคล
ทุกคน เริ่มต้นสนใจ
เริ่ม เวลา รับชาวจุฬาฯ น้องใหม่
เบิกบาน สำราญฤทัย
น้องเรา มาใหม่หลายคน

เห็น จามจุรี สีงาม
ทุกยาม ต้องงามล้ำล้น
น้องเรา เข้ามาทุกคน
เบิกบานกมล เริ่มต้นด้วยดี
พร้อมกัน เริ่มวันนี้เอง
ร้องเพลง ครื้นเครงเต็มที่
หมาย เอาจามจุรี
เป็นเกียรติเป็นศรี ของชาวจุฬาฯ

เมื่อกลางปี ต้นจามจุรี ฝักหล่น
ถึงเวลาหน้าฝน ลำต้นก็ลื่นหนักหนา
ฝักหล่นไป ทั้งยางก็ไหลลงมา
ถ้าเดิน พลั้งพลาดท่า จะล้มทันที
ฉันใดก็ดี ยางจามจุรี เตือนใจ
ว่ายาง ที่ไหล นั้นคือยางอายเรานี้
พลาด การศึกษา ถึงอายหนักหนา ทั้งตาปี
จำ ยางจามจุรี เตือนใจ

เมื่อปลายปี ดอกจามจุรี ร่วงหล่น
ทิ้ง ใบเกลื่อนถนน  เหลือแต่ลำต้นยืนไว้
เหล่าจุฬาฯ ทิ้งความสุขาทันใด
พ่อแม่ น้องพี่ใกล้ไกล อยู่ไหนลืมพลัน
ที่กิน ถิ่นนอน มิได้อาวรณ์นำพา
มีความปรารถนา เหลือเพียงตำรา เท่านั้น
เพื่อนเชือนชัก ทิ้งจนคนรัก สารพัน
..หวังมิให้ตกชั้นรีไทร์....

ขอขอบคุณ
http://chula.ac.th/arts/cu_song/
song07_th.html

ตรวจสอบเนื้อเพลงกับต้นฉบับเดิมแล้ว
30 ก.ย.49

 

    ต่อไปเป็นประวัติความเป็นมาของเพลงนี้ครับ (ผมทราบพร้อมๆ กับท่านผุ้อ่านทุกท่านครับ)

 • บทเพลงนี้ สะท้อนความเป็นไปในการดำเนินชีวิตนักศึกษาได้เป็นอย่างดียิ่ง
 • จากการ ที่ชาวจุฬาฯ ถือเอาจามจุรีเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และด้วยวัฏจักรของต้นจามจุรี มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวจุฬาฯ
 • กล่าวคือมีสีเขียวให้ความสดชื่นในช่วงเวลา ภาคต้นของการศึกษาเสมือนนิสิต ปี ที่ 1 ที่ยังคงร่าเริง สนุกสนานกับการเป็นน้องใหม่
 • และเมื่อเวลาผ่านไป ในภาคปลายการศึกษา ต้นจามจุรีจะทิ้งใบ และฝัก ..ย้ำเตือนให้นิสิต เตรียมตัวสอบปลายปี  มิฉะนั้น อาจ จะต้องเรียนซ้ำชั้นหรือถูกไล่ออก (รีไทร์)
 • อีกทั้งในปี พ.ศ.2491 ซึ่งเป็นระยะแรก ที่จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย ใช้วิธีสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา (แทนการรับเข้าศึกษาจากนักเรียนโรงเรียนเตรียมจุฬาฯ แต่เดิม) นิสิต ซึ่งมาจากสถาน ที่ต่าง ๆ กันประสบกับปัญหาในชีวิตนักศึกษาเป็นอันมาก เนื่องจากเพิ่งก้าวออกจากชีวิตภายในรั้วโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้า สู่รั้วการศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อม และสภาพการเรียน ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
 • ในระยะนั้น ครูเอื้อ สุนทรสนาน ได้รับเชิญให้นำวงดนตรี "สุนทราภรณ์" เข้ามาบรรเลงในมหาวิทยาลัยอยู่บ่อยครั้ง และได้สัมผัสกับชีวิตนิสิต ในรั้วจุฬาฯ แห่งนี้ อย่างใกล้ชิด
 • ครูเอื้อจึงได้ แต่งเพลงนี้ ขึ้น เพื่อเป็นการเตือนใจสำหรับการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และเป็นอุทาหรณ์ป้องกันการสอบแก้ตัว การซ้ำชั้น และการถูกไล่ออก...

         (ใช้วิธี Copy และ Paste เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากประวัติเดิมเขียนดีอยู่แล้ว เพียงนำมา edit เล็กน้อย)

ผู้ประพันธ์ทำนอง
เอื้อ สุนทรสนาน
 
ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง
แก้ว อัจฉริยะกุล

------------------------------------------------

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ (เพิ่มเติม)

มีเนื้อเพลง ๒ Version ที่ต่างกัน ๕ แห่ง ครับ

นำมาเปรียบเทียบกันให้ดู

เพลง จามจุรีศรีจุฬา

 เพลง จามจุรีศรีจุฬา

คลิกดาวน์โหลดเพลง

 คลิกดาวน์โหลดเพลง 
Cu Band 

เมื่อต้นปี จามจุรี งามล้น
เครื่องหมาย ของสิ่งมงคล
ทุกคน เริ่มต้นสนใจ
เริ่ม เวลา รับชาวจุฬาฯ น้องใหม่
เบิกบาน สำราญฤทัย
น้องเรา มาใหม่หลายคน

เห็น จามจุรี สีงาม
ทุกยาม ต้องงามล้ำล้น
น้องเรา เข้ามาทุกคน
เบิกบานกมล เริ่มต้นด้วยดี
พร้อมกัน เริ่มวันนี้เอง
ร้องเพลง ครื้นเครงเต็มที่
หมาย เอาจามจุรี
เป็นเกียรติเป็นศรี ของชาวจุฬาฯ

เมื่อกลางปี ต้นจามจุรี ฝักหล่น
ถึงเวลาหน้าฝน ลำต้นก็ลื่นหนักหนา
ฝักหล่นไป ทั้งยางก็ไหลลงมา
ถ้าเดิน พลั้งพลาดท่า จะล้มทันที
ฉันใดก็ดี ยางจามจุรี เตือนใจ
ว่ายาง ที่ไหล นั้นคือยางอายเรานี้
พลาด การศึกษา ถึงอายหนักหนา ทั้งตาปี
จำ ยางจามจุรี เตือนใจ

เมื่อปลายปี ดอกจามจุรี ร่วงหล่น
ทิ้ง ใบเกลื่อนถนน  เหลือแต่ลำต้นยืนไว้
เหล่าจุฬาฯ ทิ้งความสุขาทันใด
พ่อแม่ น้องพี่ใกล้ไกล อยู่ไหนลืมพลัน
ที่กิน ถิ่นนอน มิได้อาวรณ์นำพา
มีความปรารถนา เหลือเพียงตำรา เท่านั้น
เพื่อนเชือนชัก ทิ้งจนคนรัก สารพัน
..หวังมิให้ตกชั้นรีไทร์....

 เมื่อต้นปีจามจุรีงามล้น
เครื่องหมายของสิ่งมงคล
ทุกคนเริ่มต้นสนใจ
เริ่มเวลารับชาวจุฬาฯ น้องใหม่
เบิกบานสำราญฤทัย
น้องเรามาใหม่หลายคน

เห็นจามจุรีสีงาม
ทุกยามช่างงามล้ำล้น
น้องเราเข้ามาทุกคน
เบิกบานกมลเริ่มต้นด้วยดี

พร้อมกันในวันนี้เอง
ร้องเพลงครื้นเครงเต็มที่
หมายเอาจามจุรี
เป็นเกียรติเป็นศรีของชาวจุฬาฯ

เมื่อกลางปีต้นจามจุรีฝักหล่น
ถึงเวลาหน้าฝนลำต้นก็ลื่นหนักหนา
ฝักหล่นไปทั้งยางก็ไหลลงมา
ถ้าเดินพลั้งพลาดท่าจะล้มทันที

ฉันใดก็ดี ยางจามจุรีเตือนใจ
ว่ายางที่ไหลนั้นคือยางอายเรานี้
พลาดการศึกษาแสนอายหนักหนาทั้งตาปี
จำยางจามจุรีเตือนใจ

เมื่อปลายปีดอกจามจุรีร่วงหล่น
ทิ้งใบเกลื่อนถนนเหลือเพียงลำต้นยืนไว้
เหล่าจุฬาฯ ทิ้งความสุขาทันใด
พ่อแม่น้องพี่ไกลใกล้อยู่ไหนลืมพลัน

ที่กินถิ่นนอน มิได้อาวรณ์นำพา
มีความปรารถนาเหลือเพียงตำราเท่านั้น
เพื่อนเชือนชักทิ้งจนคนรักสารพัน
หวังมิให้ตกชั้นรีไทร์

ขอขอบคุณ
http://chula.ac.th/arts/cu_song/
song07_th.html

ขอขอบคุณ
http://cuchorus.clubs.chula.ac.th/
modules.php?name=Content&pa=showpage2&pid=17

ตรวจสอบเนื้อเพลงกับต้นฉบับเดิมแล้ว
30 ก.ย.49

 

หมายเหตุ Link ที่ทำไว้ ใช้ไม่ได้แล้ว ลอง <MP3>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beeman

คำสำคัญ (Tags)#ความหลัง#เก็บมาฝาก#นำเพลงมาฝาก#จามจุรีศรีจุฬา

หมายเลขบันทึก: 51531, เขียน: 24 Sep 2006 @ 08:44 (), แก้ไข: 25 Jul 2013 @ 08:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 16, อ่าน: คลิก


ความเห็น (16)

guyyard
IP: xxx.107.194.132
เขียนเมื่อ 

เพลงนี้เพราะดีน่ะ

 

มีคติสอนใจที่ดี

 

ไพเราะ ซาบซึ้ง อบอุ่น

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณ คุณ guyyard
 • ในช่วงชีวิตหนึ่งของผม ได้เพลงนี้เป็นคติสอนใจครับ
 • เวลาเราท้อแท้ต่อชีวิต ฟังเพลงนี้ก็กระตุ้นให้เราลุกขึ้นมาต่อสู้ครับ
เด็กรั้วจามจุรี
IP: xxx.8.100.215
เขียนเมื่อ 

เพลงจามจุรีศรีจุฬา เป็นเพลงที่ครูเอื้อแต่งเพื่อสะท้อนชีวิตนิสิต เป็นทั้งเครื่องเตือนใจแก่รุ่นพี่ผู้ร้อง และเป็นแนวทางให้แก่น้องใหม่ที่เพิ่งเริ่มเข้าศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย

เนื้อเพลงที่เขียนในเวบนี้ ถูกต้องตามต้นฉบับของครูเอื้อครับ แต่ที่ขับขานกันทุกวันนี้ในเวลารับน้องของชาวจุฬาฯ จะมีถ้อยคำต่างจากต้นฉบับประมาณ 5 แห่งนะครับ รวมทั้งการขับขานที่ไม่ต้องมีดนตรีประกอบยิ่งทำให้เพลงนี้มีพลัง ได้ยินทีไรทำให้ความทรงจำดีๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยกลับมาทุกที

ลองหาเพลงนี้ในเวอร์ชั่น ชาวจุฬาฯ มาลองฟังดูนะครับ แล้วจะรู้สึกอิ่มเอมใจกว่าแบบของสุนทราภรณ์

เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมจาก..เด็กรั้วจามจุรีครับ
 • Link ที่ผมทำไว้ใช้ไม่ได้แล้วครับ
เขียนเมื่อ 
เคยฟังเพลงนี้ ชอบครับ ครั้งแรกฟังเวอร์ชั่น CU BAND ดูสดใส ประทับใจ
เขียนเมื่อ 

 

กกก
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ชีวิตจริงผมเลยครับ ฮือๆ เหมือนแต่งมาเพื่อผม ตอนนี้เลยต้องมาเป็นลูกแม่โดม

เขียนเมื่อ 
 • เพลงนี้ก็แต่งจากชีวิตจริงครับ ผมชอบมากเลย เนื้อเพลงมันซึ้งมาก
Jham
IP: xxx.47.78.245
เขียนเมื่อ 

เพลงนี้ เมื่อ 30ปีที่แล้ว ผมเข้าเป็นน้องใหม่ของจุฬาฯ ระหัสมหาวิทยาลัย 2265070

ได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรก มีความรู้สึกซาบซึ้งไปกับเนื้อร้องและท่วงทำนองว่า ทำไมถึงได้มีเพลงที่มีความหมายและไพเราะเช่นนี้ ได้ใช้ชีวิตในจุฬาอย่างคุ้มค่าที่สุดตามเนื้อร้องของบทเพลง เริ่มต้นด้วยเทอมแรกของนิสิตปีที่ 1 ทั้งดนตรี กีฬา สาวสวยและ

แอลกอฮอล์ ส่วนหนังสือ ตำรา ห้องบรรยาย แทบไม่ได้สัมผัส ผลหรือครับ

เกรดเทอมแรก1.61 ครับเรียกกันว่าติดโปร.ครั้งแรก Probation นะครับไม่ใช่ Professional เทอมที่2 ที่3 ที่4 ติดโปร.มาตลอดครับไม่เคยได้เห็นเกรดเกิน

2.00 เลย แต่ประสบการณ์ชีวิตเหลือเฟือครับ บทเพลงนี้ไพเราะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ

ตามเวลาที่เหลือน้อยลง คือใกล้จะถูก Retired-ให้ออก ร่ำลา สั่งเสีย ฝากฝัง

เพื่อนๆร่วมชั้นปี พี่ๆน้องๆที่เคยเรียน เคยเล่น ร่วมกันมาตลอดสองปี ขึ้นปีที่ 3 เทอมต้น

คือเทอมที่ 5 ถ้าเทอมนี้ไม่ถึง 2.00 แปลว่าเกมส์ครับ จำเป็นต้องถอดปลั๊ก ปลดฟิวส์

เก็บตัวอ่านตำรา ผลหรือครับลงทะเบียนเรียน 7รายวิชา ได้ A มา 6 Bขอทานอีก 1 รอดสบายครับ 2.25 เพลงนี้ดังกระหึ่มขึ้นมาในใจอีกครั้งหนึ่ง Ringing in the ears and dwelling in the memory หลังจากนั้นก็ประคองตัวต่อมา จนสำเร็จการศึกษา พ.ศ.2529 รวมระยะเวลาในจุฬาฯ 7 ปีครับ ปัจจุบันก็รับราชการมาได้ 20กว่าปีแล้ว นี่แหละครับ "จามจุรีศรีจุฬา"

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณ Jham

 • เรื่องเล่าประสบการณ์สนุกมากครับ..เป็นการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในสถาบันการศึกษา
 • ถ้าค้นประวัติคงไม่ยากเพราะมีรหัส 2265070
 • ของผมรหัส 2227350 ครับ..
 • 2 เทอมแรกเกรด 1.79 ครับ แต่ผมใช้เวลาแค่เทอมเดียว regrade เป็น ๒.๐๐ และจบใน ๔ ปี ที่ ๒.๔๗
 • ในปี ๒๕๓๐ ผมได้รับปริญญารวม ๓ ใบครับ..และในชีวิตผมก็พอเพียงกับปริญญา ๓ ใบนี้..อิอิ
นิสิตจุฬาฯ
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

โอโห้...เข้ามาอ่านค่ะ มีรุ่นพี่รั้วมหาลัยเดียวกันเพียบเลยนะค่ะเนี่ย

ไข่เจียวยังเรียนอยู่เลยค่ะ แต่ว่าใช้ชีวิตแบบตรงกับเพลงเป้ะ

ต้นเทอมร่าเริง กลางเทอมชักแย่นิดๆ แต่ก็ยังคงเล่นต่อไป

พอปลายเทอมปุ้บ บ้านก็ไม่กลับแล้วค่ะ เพื่อนชวนไปไหมก็ไม่ๆๆๆ อย่างเดียว

อยู่หออ่านหนังสือแบบจมกันไปข้างเลย ผลของการเล่นมากนั่นเอง

เพลงนี้เพราะดีนะค่ะ

เดี๋ยวนี้ชอบมีความเชื่อแปลกๆ ว่า ถ้าร้องเพลงนี้ตอนปี 1 จะเรียนไม่จบนะ

ต้องเอาไว้ร้องรับน้องตอนปี 2 ขึ้นไปเท่านั้น

ความจริงมันก็อยู่ที่ตัวเราละค่ะ จริงไหม?

เขียนเมื่อ 
 • เป็นเรื่องเล่าที่ตรงกับเนื้อเพลงดีครับ
 • เป็นน้องใหม่เมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว
 • ฟังเพลงนี้ทีไร นึกถึงบรรยากาศเก่าๆ
 • ขอบคุณน้องใหม่ที่มาเยี่ยมพี่เก่าครับ
 • แต่น้องอยู่คณะไหนครับ
เก๋
IP: xxx.121.249.42
เขียนเมื่อ 

ดีใจค่ะ ที่ได้เข้ามาอ่าน เพลงนี้เป็นเพลงที่ไพเราะ ฟังแล้วนึกถึงสมัยเรียน คิดถึงคณะ คิดถึงมหาลัย คิดถึงสมัยที่เดินเรียน ทั้งทุกข์ ทั้งสุข เป็นความทรงจำที่ไม่รู้ลืม รหัสสมัยหนูเรียน เป็น 10 ตัวแล้วค่ะ 464XXXXX 27 จบครุศาสตร์ค่ะ ตอนนี้รับราชการครู เพลงนี้เหมือนเป็นคติเตือนใจ ใช้ได้ตั้งแต่สมัยเรียน จนปัจจุบันค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • เพิ่งจบไม่นานนี่เอง..อิอิ
 • ผมเข้าเรียนป.ตรี รหัสปี 22..ครับ
เก๋
IP: xxx.160.214.34
เขียนเมื่อ 

รหัสปี คือ 46 ค่ะ หนูเข้าเรียน 46 จบ 49 ค่ะ ห่างแค่ 24 ปี นิดเดียวเองค่ะ

คุณ Beeman เรียนคณะอะไรหรอค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • คณะวิทยาศาสตร์ครับ