ผมในฐานะประธานฝ่ายเทคนิคและท่านอาจารย์จิตเจริญประธานชุมชนคุณอำนวย KFC(oP) ขอประชาสัมพันธ์

   (ร่าง) กำหนดการฝึกอบรมคุณอำนวย**
"ทศพักตร์นักจัดการความรู้สู่เครือข่ายคุณอำนวยระดับชาติ"
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
ณ ห้อง Main Conference
ตึก IT มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก)

 • 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
 • 08.30-09.00 น. เกริ่นนำ ความเป็นมา และเป็นไป
 • 09.00-10.00 น. "Getting to Know you"
 • 10.00-10.30 น. พักเบรค
 • 10.30-12.00 น. World cafe (5 station)
 • 12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน (VCD เสียงกู่จากครูใหญ่)
 • 13.00-14.30 น. การสร้างเครือข่ายและการสื่อสารแบบ B2B
 • 14.30-15.00 น. เบรก
 • 15.00-16.00 น. สัญญาใจไฟปรารถนา (Passion Plan)การทำงานของเครือข่ายคุณอำนวย สามระดับ*
 • 16.00-16.30 น สรุปและปิดการฝึกอบรม

********************************

*สัญญาใจไฟปรารถนา (Passion Plan) การทำงานของเครือข่ายคุณอำนวย สามระดับ

  ๒.๑ ระดับหน่วยงาน (ตน/ฅน/งาน ของเจ้าของ)

 ๒.๒ ระหว่างหน่วยงาน ( ในองค์กรของเจ้าของ)

 ๒.๓ ระดับชาติ (กับทีมคุณอำนวยทั่งประเทศ)

**ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่

 1. คุณอำนวยมือใหม่หัดขับ ของเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเครือข่าย (UKM)  แห่งละ 3 ท่าน (ขอเพิ่มเติมได้ไม่เกินแห่งละ 4 ท่าน)
 • มหิดล
 • มอ.(เคยจัดฝึกอบรมไปแล้วที่ภาคใต้)
 • มข. (จะจัดฝึกอบรมในเดือนมกราคม 50)
 • มมส.
 • มรภ มหาสารคาม
 • มวล. (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
 • เพิ่ม มหาวิทยาเชียงใหม่
 • โควต้า มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าภาพ 10 ท่าน
 • รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 40 ท่าน
 •  โดย ทีมวิทยากรจาก ชุมชนคุณอำนวย KFC(oP)

  ********************** เว้นวรรค***********************

   

   

  (หมายเหตุส่วนตัว 1. note 2. note)