ดิฉันได้น้องหมอคนใหม่  หมอกิตต์พงศ์มาช่วยงานแผน     ครั้งแรกยังเกร็งๆเพราะกลัวจะท้อใจเนื่องจากงานแผนต้องไปยุ่งกับหลายหน่วยงาน     ปรับยุทธศาสตร์ที่จะทำให้เกิดความสำเร็จโดยอาศัยผู้อื่นทำ     ให้กำลังใจและเป็นพี่เลี้ยงให้หน่วยงานต่างๆ     ถ้าเป็นภาษาKMดิฉันขอเรียกเป็นคุณเอื้อน้อยเนื่องจากดิฉันต้องเป็นคุณเอื้อใหญ่    ดิฉันยังไม่ได้ส่งคุณหมอไปฝึกอบรมแต่ให้ทำงานเลยโดยตั้งสมมุตฐานว่าให้ใช้common  senseและมอบหนังสือให้อ่าน4-6เล่มที่เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์และBSC

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการระหว่างที่มีการเสนอแผน    คุณหมอจะจดและสรุปประเด็นได้ดี     พูดให้กำลังใจ    อ่อนน้อมกับผู้ใหญ่และสุภาพกับผู้น้อย    

ในการทำงบประมาณมีการหาข้อมูลของปีก่อนๆเพื่อมาปรับแผนและแก้ปัญหาของปีหน้า     มีการวางแผนติดตามทำให้ดิฉันเกิดความมั่นใจว่าจะใช้เงินได้ตามเวลา    ส่งตัวชี้วัดให้กรมได้ไม่ต้องเร่งทำในเวลาจำกัดโดยรู้ว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด     สื่อสารกับหัวหน้าตึกได้ว่าเป้าหมายและกิจกรรมที่จำเป็นและรับผิดชอบร่วมกันคืออะไร     รวมทั้งการกำหนดเวลารายงานพร้อมแบบฟอร์ม

ในการเสนอแผนครั้งนี้เรามีการพัฒนาไปกว่าครั้งก่อนมาก    ทุกคนเตรียมตัวมาอย่างดีน่าชมเชยทุกหน่วยงานตั้งแต่คุณหมอนภา  รองศิริชัย   คุณดิเรก คุณประจบ  คุณนิรมล  คุณเยาวรัตน์  คุณจันทรา  คุณพัชรา  คุณสิริกานต์   คุณปัทมวดี คุณหมอจุไรค่ะ    ขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมค่ะ