แนะนำหนังสือใหม่ของ สคส.

หลักสำคัญของการจัดการความรู้ คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน

แนะนำหนังสือใหม่ของ สคส.  

       ดังได้บันทึกไว้เมื่อวานนี้  ว่าวันที่ ๑ ธค. ๔๙ สคส. จะเปิดตัวหนังสือ KM เล่มใหม่

        วันนี้ขอนำเอาคำนำของส่วนย่อยส่วนหนึ่งมาบันทึกไว้ ดังนี้

คนสำคัญในการจัดการความรู้


        การจัดการความรู้ในแนว  สคส.  ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของคนและกระบวนการอย่างมาก    เพราะหลักสำคัญของการจัดการความรู้  คือ   กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน   ซึ่งในการดำเนินการจัดการความรู้  มีบุคคลหรือคนสำคัญในหลากหลายบทบาทและหลากหลายรูปแบบ  ที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ในบทบาทของตนเองให้ดีที่สุดแต่ต้องมีการทำงานร่วมกัน   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำงานที่ดีและเหมาะสมที่สุด  เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานนั้น  สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงาม  กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด

  
        ในบทนี้  จึงเป็นการรวบรวมบทบาทหน้าที่  กลยุทธ์  เทคนิคหรือเคล็ดลับ  และวิธีการปฏิบัติต่างๆ  ของคนสำคัญในการจัดการความรู้  ซึ่งล้วนได้มาจากประสบการณ์  การลองผิดลองถูก  การทดลองใช้มาแล้วในระดับหนึ่ง  แต่ยังคงต้องการการเติมเต็มให้เกิดความเข้าใจ  ความชัดเจน  การยืนยันจากหลากมุมหลายแง่จากการปฏิบัติจริงของผู้อ่าน  ที่ต่างสถานการณ์    ต่างกาละ  ต่างเทศะ  ต่างบริบทมากขึ้น    เพราะเชื่อมั่นว่า  ในสังคมที่มีความรู้เป็นฐาน หรือสังคมอุดมปัญญา คือ  สังคมที่ทุกคนต้องร่วมกันค้นหา  ใช้  สร้าง และพัฒนาความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

นภินทร  ศิริไทย
๒๑  กันยายน  ๒๕๔๙

วิจารณ์ พานิช

๒๔ กย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#kmแนวปฏิบัติวันละคำ#คู่มือนักปฏิบัติจัดการความรู้#คู่มือนักจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 51525, เขียน: 24 Sep 2006 @ 05:57 (), แก้ไข: 01 May 2012 @ 20:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)