แนะนำหนังสือใหม่ของ สคส.

  ติดต่อ

  หลักสำคัญของการจัดการความรู้ คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน   

แนะนำหนังสือใหม่ของ สคส.  

       ดังได้บันทึกไว้เมื่อวานนี้  ว่าวันที่ ๑ ธค. ๔๙ สคส. จะเปิดตัวหนังสือ KM เล่มใหม่

        วันนี้ขอนำเอาคำนำของส่วนย่อยส่วนหนึ่งมาบันทึกไว้ ดังนี้

คนสำคัญในการจัดการความรู้


        การจัดการความรู้ในแนว  สคส.  ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของคนและกระบวนการอย่างมาก    เพราะหลักสำคัญของการจัดการความรู้  คือ   กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน   ซึ่งในการดำเนินการจัดการความรู้  มีบุคคลหรือคนสำคัญในหลากหลายบทบาทและหลากหลายรูปแบบ  ที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ในบทบาทของตนเองให้ดีที่สุดแต่ต้องมีการทำงานร่วมกัน   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำงานที่ดีและเหมาะสมที่สุด  เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานนั้น  สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงาม  กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด

  
        ในบทนี้  จึงเป็นการรวบรวมบทบาทหน้าที่  กลยุทธ์  เทคนิคหรือเคล็ดลับ  และวิธีการปฏิบัติต่างๆ  ของคนสำคัญในการจัดการความรู้  ซึ่งล้วนได้มาจากประสบการณ์  การลองผิดลองถูก  การทดลองใช้มาแล้วในระดับหนึ่ง  แต่ยังคงต้องการการเติมเต็มให้เกิดความเข้าใจ  ความชัดเจน  การยืนยันจากหลากมุมหลายแง่จากการปฏิบัติจริงของผู้อ่าน  ที่ต่างสถานการณ์    ต่างกาละ  ต่างเทศะ  ต่างบริบทมากขึ้น    เพราะเชื่อมั่นว่า  ในสังคมที่มีความรู้เป็นฐาน หรือสังคมอุดมปัญญา คือ  สังคมที่ทุกคนต้องร่วมกันค้นหา  ใช้  สร้าง และพัฒนาความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

นภินทร  ศิริไทย
๒๑  กันยายน  ๒๕๔๙

วิจารณ์ พานิช

๒๔ กย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

หมายเลขบันทึก: 51525, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-01 20:13:57+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#km#kmแนวปฏิบัติวันละคำ#คู่มือนักปฏิบัติจัดการความรู้#คู่มือนักจัดการความรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)