เพลงนี้ค้นหามาตั้งนานแล้วครับ วันนี้ค้นเจอจึงนำมาฝากครับ...ทำให้ระลึกถึงความหลัง..วันเก่าๆ ครับ...นึกแล้วขนลุก

 

เพลงอุทยานจามจุรี

คลิกโหลดเพลง

ณ อุทยานนี้งามด้วยจามจุรี
เขียวขจีแผ่ปกพสกจุฬาฯ
ไพศาลตระหง่านสาขา
ใต้ร่มพฤกษาจุฬาฯร่มเย็น
จามจุรีนี้เป็นฉัตรกั้น
ปลอบขวัญเตือนใจเมื่อเห็น
คราทุกข์ฉุกลำเค็ญ
ใครจะเว้นสู่สนามจามจุรี
งามเงาใจเรานี้เพราพิลาศ
ผุดผาดผ่องพิพัฒน์จรัสศรี
น้องจุฬาฯ พี่จุฬาฯ
พร้อมกันมารื่นฤดี
รักเราพูนเพิ่มทวีนิจนิรันดร์

ขอขอบคุณ

http://chula.ac.th/arts/cu_song/
song02_th.html